Công bố Nghị quyết của Quốc hội bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Lên top