Trên 4.200 tỉ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Ông Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn TCC. Ảnh: Quang Vinh
Ông Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn TCC. Ảnh: Quang Vinh
Ông Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn TCC. Ảnh: Quang Vinh
Lên top