Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ hàng tỉ đồng để chống dịch

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam số tiền trị giá hơn 6,2 tỉ đồng. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam số tiền trị giá hơn 6,2 tỉ đồng. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam số tiền trị giá hơn 6,2 tỉ đồng. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top