Hơn 450 triệu đồng ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 từ Công đoàn ngành Giáo dục

Các em học sinh tham gia làm kính chống giọt bắn ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: T.A
Các em học sinh tham gia làm kính chống giọt bắn ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: T.A
Các em học sinh tham gia làm kính chống giọt bắn ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: T.A
Lên top