Việt Nam ủng hộ Nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận kinh tế Cuba

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: TTXVN
Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: TTXVN
Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý. Ảnh: TTXVN
Lên top