Tổng Bí thư tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN
Lên top