Tín dụng chính sách xã hội góp phần ngăn chặn tín dụng đen

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - tham quan gian trưng bày kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư. Ảnh: Thành Trung
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - tham quan gian trưng bày kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư. Ảnh: Thành Trung
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - tham quan gian trưng bày kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư. Ảnh: Thành Trung
Lên top