Cần một cuộc tổng truy quét app tín dụng đen cho vay nặng lãi!

Ngày 2.6, lực lượng chức năng khám xét Công ty TNHH Cashwagon. Ảnh: Anh Tú
Ngày 2.6, lực lượng chức năng khám xét Công ty TNHH Cashwagon. Ảnh: Anh Tú
Ngày 2.6, lực lượng chức năng khám xét Công ty TNHH Cashwagon. Ảnh: Anh Tú
Lên top