Thủ tướng gửi thông điệp tới hội nghị "Đoàn kết chống COVID-19" của WHO

Thủ tướng gửi thông điệp tới hội nghị của WHO. Ảnh cắt từ video
Thủ tướng gửi thông điệp tới hội nghị của WHO. Ảnh cắt từ video
Thủ tướng gửi thông điệp tới hội nghị của WHO. Ảnh cắt từ video
Lên top