Việt Nam tặng hàng hỗ trợ chống dịch COVID-19 cho các nước Châu Âu

Thứ trưởng Tô Anh Dũng trao tặng vật tư y tế cho Đại sứ Anh. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Tô Anh Dũng trao tặng vật tư y tế cho Đại sứ Anh. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Tô Anh Dũng trao tặng vật tư y tế cho Đại sứ Anh. Ảnh: BNG
Lên top