Thủ tướng: Sự chấp hành của người dân là yếu tố quan trọng nhất

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Lên top