Thêm cơ chế, tạo động lực để Nghệ An phát triển mạnh mẽ

Một góc TP.Vinh (Nghệ An), đô thị phát triển năng động của khu vực. Ảnh: Q.Đ
Một góc TP.Vinh (Nghệ An), đô thị phát triển năng động của khu vực. Ảnh: Q.Đ
Một góc TP.Vinh (Nghệ An), đô thị phát triển năng động của khu vực. Ảnh: Q.Đ
Lên top