Xin cơ chế đặc thù nhưng đừng tăng thu, “đẻ” thêm các loại phí

Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Đoàn TP.Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội).
Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Đoàn TP.Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội).
Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Đoàn TP.Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội).
Lên top