Thông qua cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế

Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù cho 4 tỉnh, thành phố. Ảnh: QH
Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù cho 4 tỉnh, thành phố. Ảnh: QH
Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù cho 4 tỉnh, thành phố. Ảnh: QH
Lên top