Triển khai cơ chế đặc thù giúp tăng thu nhập công chức, giữ chân người tài

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ - Đoàn ĐBQH TPHCM - thảo luận trực tuyến tại điểm cầu TPHCM.
Đại biểu Nguyễn Thị Lệ - Đoàn ĐBQH TPHCM - thảo luận trực tuyến tại điểm cầu TPHCM.
Đại biểu Nguyễn Thị Lệ - Đoàn ĐBQH TPHCM - thảo luận trực tuyến tại điểm cầu TPHCM.
Lên top