Thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị loại II

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Ảnh VGP
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Ảnh VGP
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Ảnh VGP
Lên top