Thủ tướng phê duyệt việc tu bổ, phục hồi Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám - di tích lich sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Ảnh: PV
Văn Miếu - Quốc Tử Giám - di tích lich sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Ảnh: PV
Văn Miếu - Quốc Tử Giám - di tích lich sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Ảnh: PV
Lên top