Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

Nghi thức thả chim bồ câu tại Đại lễ Vesak năm 2014 diễn ra tại Chùa Bái Đính. Ảnh: MĐ
Nghi thức thả chim bồ câu tại Đại lễ Vesak năm 2014 diễn ra tại Chùa Bái Đính. Ảnh: MĐ
Nghi thức thả chim bồ câu tại Đại lễ Vesak năm 2014 diễn ra tại Chùa Bái Đính. Ảnh: MĐ
Lên top