Tại sao Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức Hội nghị tại Việt Nam?

Ông Justin Wood – Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (trái) tại cuộc họp báo chiều 6.9. Ảnh: P.V.
Ông Justin Wood – Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (trái) tại cuộc họp báo chiều 6.9. Ảnh: P.V.
Ông Justin Wood – Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (trái) tại cuộc họp báo chiều 6.9. Ảnh: P.V.
Lên top