ASEAN 4.0: Vận hội và thách thức cho các nước, các doanh nghiệp

Các diễn giả tại Hội thảo “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”. Ảnh: PV
Các diễn giả tại Hội thảo “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”. Ảnh: PV
Các diễn giả tại Hội thảo “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”. Ảnh: PV
Lên top