Cách mạng 4.0: Cơ hội tốt cho "đảo chiều" tư duy và hành động

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.