Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Cuộc họp lần thứ 5 của Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) ngày 5.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN - BNG
Cuộc họp lần thứ 5 của Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) ngày 5.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN - BNG
Cuộc họp lần thứ 5 của Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) ngày 5.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN - BNG
Lên top