Thường trực Chính phủ họp về tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN sáng 22.8. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN sáng 22.8. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN sáng 22.8. Ảnh: VGP
Lên top