Ra sức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc