Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ra sức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc