Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết các trí thức tiêu biểu của Hà Nội

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Khoa Sơn. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Khoa Sơn. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Khoa Sơn. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN