Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ

Ảnh: TTXVN.
Ảnh: TTXVN.