QH bầu Hội đồng Bầu cử quốc gia, miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội
Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội
Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội
Lên top