Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải

Lên top