Bí thư Ninh Bình được phê chuẩn giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội

Nữ Bí thư Ninh Bình giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: My Anh
Nữ Bí thư Ninh Bình giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: My Anh
Nữ Bí thư Ninh Bình giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: My Anh
Lên top