Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ

Ngày 11.6, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội.
Ngày 11.6, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội.
Ngày 11.6, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội.
Lên top