Đại biểu Quốc hội đánh giá về ông Vương Đình Huệ trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ

Sáng 11.6, Quốc hội thông qua bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ.
Sáng 11.6, Quốc hội thông qua bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ.
Sáng 11.6, Quốc hội thông qua bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ.
Lên top