Bắt đầu quy trình phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quốc hội
Ông Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quốc hội
Ông Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quốc hội
Lên top