Những đại biểu Quốc hội được bầu phải vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc

Phiên họp thứ 54 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn
Phiên họp thứ 54 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn
Phiên họp thứ 54 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top