Tổng Thư ký Quốc hội: Quốc hội đã đi đến cùng các vấn đề được giám sát

Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi
Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi
Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi
Lên top