Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội (6.1.1946 - 6.1.2021):

Quốc hội khoá XIV - dấu ấn về sự đổi mới mạnh mẽ, bám sát thực tiễn

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc 
trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: T.Vương
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: T.Vương
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: T.Vương
Lên top