Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ

Một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Lên top