Kiện toàn chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ở kỳ họp 11

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Quốc hội
Lên top