Những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 8.2017

Cảnh sát giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt (Ảnh: X.Hải)
Cảnh sát giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt (Ảnh: X.Hải)
Cảnh sát giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt (Ảnh: X.Hải)