Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc:

Mỗi đại biểu vẽ lên bức tranh rất đẹp trong vườn hoa yêu nước

Buổi gặp mặt diễn ra trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Nhật Huy
Buổi gặp mặt diễn ra trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Nhật Huy
Buổi gặp mặt diễn ra trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Nhật Huy
Lên top