Thi đua yêu nước từ những việc hằng ngày

Đại biểu nhỏ tuổi nhất của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X là Phan Nguyễn Thái Bảo (10 tuổi, học sinh lớp 4A trường tiểu học Bình Phong - Châu Thành - Tây Ninh).
Đại biểu nhỏ tuổi nhất của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X là Phan Nguyễn Thái Bảo (10 tuổi, học sinh lớp 4A trường tiểu học Bình Phong - Châu Thành - Tây Ninh).
Đại biểu nhỏ tuổi nhất của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X là Phan Nguyễn Thái Bảo (10 tuổi, học sinh lớp 4A trường tiểu học Bình Phong - Châu Thành - Tây Ninh).
Lên top