Khoảng 2300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tạo dấn ấn mạnh mẽ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tạo dấn ấn mạnh mẽ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tạo dấn ấn mạnh mẽ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top