Những điểm nổi bật tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cung cấp thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Trần Vương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cung cấp thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Trần Vương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cung cấp thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Trần Vương
Lên top