Lời chúc Tết Xuân Tân Sửu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc/VGP
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc/VGP
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Nhật Bắc/VGP
Lên top