Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang diễn ra trong 2 ngày 26 và 27.9.2018. Ảnh: Đăng Huỳnh
Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang diễn ra trong 2 ngày 26 và 27.9.2018. Ảnh: Đăng Huỳnh
Quốc tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang diễn ra trong 2 ngày 26 và 27.9.2018. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top