Ninh Bình: Người dân đội mưa đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về quê nhà an táng

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top