Lễ An táng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đi vòng quanh mộ tiễn biệt Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đi vòng quanh mộ tiễn biệt Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đi vòng quanh mộ tiễn biệt Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Lên top