Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO Phan Đăng Tuất

Ông Phan Đăng Tuất, cựu Chủ tịch HĐQT Sabeco bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh HS
Ông Phan Đăng Tuất, cựu Chủ tịch HĐQT Sabeco bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh HS
Ông Phan Đăng Tuất, cựu Chủ tịch HĐQT Sabeco bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh HS
Lên top