Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang

Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Tiền Phong.
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Tiền Phong.
Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Tiền Phong.
Lên top