Không đăng ký đất đai có thể phạt tới 20 triệu đồng

Lên top