Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị khai trừ Đảng với ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị khai trừ Đảng. Ảnh LDO
Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị khai trừ Đảng. Ảnh LDO
Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị khai trừ Đảng. Ảnh LDO
Lên top